scheiding via de rechtbank

Ook indien u voor uw scheiding op zoek bent naar een specialist die uw belangen behartigt bent u bij mij aan het juiste adres. Ik heb veel proceservaring en kan u in een procedure bij de rechtbank dan ook goed bijstaan. 


wat tijdens een procedure geregeld wordt


kinderen

 • ouderschapsplan:
  • ouderlijk gezag;
  • hoofdverblijf;
  • zorg- of omgangsregeling;
  • informatie;
  • alimentatie.

partneralimentatie

 • behoefte;
 • mogelijkheden om zelf inkomen te verdienen;
 • draagkracht;
 • alimentatieduur.

afwikkeling financiën

 • gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden;
 • bezittingen 
  • eigen woning (evt);
  • inboedel;
  • auto;
  • vermogen;
  • enz.
 • schulden;
 • huurrecht (evt).

gang van zaken bij een procedure


Voorfase

 • voorlopige voorziening vragen: als u en uw (ex-)partner er niet in slagen om voor de duur dat de procedure loopt voorlopige regelingen te treffen (bijvoorbeeld met betrekking tot de kinderen, de woning, de financiën etc.) dan kan de rechtbank verzocht worden voorlopige voorzieningen te treffen voor de duur van de procedure;
 • echtscheidingsverzoek indienen;
 • verweerschrift indienen, in dit verweerschrift kunnen door de partij die dit indient ook verzoeken gedaan worden.

Procedure

 

de zitting: deze zitting moet worden voorbereid, temeer omdat tijdens de zitting al afspraken kunnen worden gemaakt (een schikking).

 

Beschikking en inschrijving

 • uitspraak van de rechtbank (beschikking): de rechtbank zal in de beschikking de echtscheiding uitspreken en hij zal een oordeel geven over de verzoeken van beide partijen met betrekking tot de zorg voor de kinderen, de partneralimentatie en de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden;
 • het inschrijven van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand, dan pas bent u daadwerkelijk gescheiden;
 • indien u het (gedeeltelijk) niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank kan er besproken worden wat uw mogelijkheden zijn om in hoger beroep te gaan.