over mij

Ik ben Kees Larooij, sinds 2006 werkzaam als advocaat, vanaf 2010 vooral op het gebied van het personen- en familierecht.


opleiding en specialisatie


Ik heb aan de lerarenopleiding te Leeuwarden (Ubbo Emmius) Nederlands en maatschappijleer (2e graads) en aan de lerarenopleiding te Amsterdam (Hogeschool Holland) maatschappijleer (1e graads) gestudeerd. Vanaf 1992 heb ik in middelbaar onderwijs gewerkt, eerst als docent maatschappijleer en later ook als docent Nederlands. Tevens ben ik in die periode vertrouwenspersoon (opvang van leerlingen die extra aandacht behoeven) geweest.

 

In 2000 ben ik in deeltijd Nederlands Recht gaan studeren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en in 2005 ben ik afgestudeerd, waarna ik te Den Haag ben begonnen te werken als advocaat in de algemene civiele rechtspraktijk.

 

Sinds 2010 heb ik mij gespecialiseerd in het personen- en familierecht en ben ik lid van de vereniging van FamilierechtAdvocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS). Ik heb zowel de specialisatieopleiding Familierecht als de specialisatieopleidingen Scheidingsmediation met goed gevolg afgerond.

 

Vanaf 2008 ben ik lid van de adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Purmerend. Mede daardoor heb ik ruime kennis van het bestuursrecht in het algemeen en van het sociale zekerheidsrecht (sociale voorzieningen) in het bijzonder.

 

Daarnaast ben ik voorzitter van de cliëntenraad van het Meander Medisch Centrum.


aanpak


Een (juridisch) geschil gaat met vallen en opstaan. Ik probeer als scheidingsbemiddelaar en als advocaat de emotionele lading die een (juridisch) geschil met zich brengt evenveel aandacht te geven als de juridische kwalificaties. Een oplossing hoeft wat mij betreft niet per se juridisch het onderste uit de kan halen. Vaak houdt een oplossing die emotioneel positief ontvangen wordt het langer en beter dan een met veel moeite en tijd afgedwongen eenzijdig gelijk.