gratis spreekuur - gratis eerste kennismakingsgesprek


gratis spreekuur


Elke woensdag houd ik van 16.30 uur tot 17.30 een gratis spreekuur. Tijdens dit spreekuur kunt u al uw (juridische) vragen aan mij voorleggen. In eerste instantie plan ik voor een gesprek een half uur zodat er ruim de tijd is het bespreken van uw vragen.

 

Voor het maken van een afspraak kunt u mij bellen op 06 - 15 09 01 01 of mij mailen


gratis kennismakingsgesprek


Mocht u niet in de gelegenheid zijn om tijdens het gratis spreekuur langs te komen, kunt u natuurlijk ook een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur.

 

Voor het maken van een afspraak kunt u mij bellen op 06 - 15 09 01 01 of mij mailen

kosten


standaard uurtarief


Het standaardtarief bedraagt € 180,00 per uur (exclusief BTW). Ik reken geen kantoorkosten. In voorkomend geval dient rekening te worden gehouden met bijkomende kosten zoals deurwaarderskosten of een deskundige. 

 

Afhankelijk van onder meer de aard of de spoedeisendheid van de zaak, zijn prijsafspraken mogelijk of kunnen afwijkende tarieven worden overeengekomen. De tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast.

 

Het kantoorbeleid is dat in alle zaken een voorschot in rekening zal worden gebracht. De hoogte van dit voorschot verschilt per zaak en is afhankelijk van de te verwachten werkzaamheden en de daarmee verband houdende kosten.

 

Er bestaat de mogelijkheid om tegen een vast bedrag een adviesgesprek of second opinion aan te vragen.


bijkomende kosten


De op deze pagina genoemde tarieven zijn exclusief BTW en griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor uittreksels, reiskosten en de kosten van deskundigen.


rechtsbijstandsverzekering


Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten kan het zijn dat mijn werkzaamheden onder dekking van uw polis vallen en daarom vergoed worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar (of tussenpersoon). 


gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)


Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Hierbij speelt de hoogte van uw inkomen en vermogen een rol. Tijdens het eerste gesprek bespreek ik met u wat de voorwaarden zijn. Indien u in aanmerking komt voor toevoeging vraag ik deze voor u aan. Meer informatie hierover vindt u op: www.rechtsbijstand.nl