scheidingsbemiddeling

Als scheidingsbemiddelaar help ik u om samen de gevolgen van de (echt)scheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap te regelen. In veel gevallen zal uw relatie omgevormd moeten worden naar ex-partners die echter wel gezamenlijk ouder blijven. Dat is een complex en delicaat proces, maar wel het belangrijkste gevolg van de (echt)scheiding. Voortgezet ouderschap is immers een enorme verantwoordelijkheid. Ik zal daar dan ook veel aandacht aan besteden. Dat betekent niet alleen aandacht aan het voortgezette ouderschap, maar ook aan de omvorming van partners tot ex-partners. 


wat er geregeld moet worden


kinderen

 • paraplugesprek: vertellen dat papa en mama gaan scheiden;
 • ouderschapsplan:
  • ouderlijk gezag;
  • hoofdverblijf;
  • zorg- of omgangsregeling;
  • alimentatie.

partneralimentatie

 • behoefte;
 • mogelijkheden om zelf inkomen te verdienen;
 • draagkracht;
 • alimentatieduur.

afwikkeling financiën

 • gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden;
 • bezittingen: 
  • eigen woning (evt);
  • inboedel;
  • auto;
  • vermogen;
  • enz.
 • schulden;
 • huurrecht (evt).
 • pensioen

aanpak


Dit is wat u kunt verwachten als u mij als bemiddelaar inroept bij uw scheiding.

 

Intake

 • Ik ga allereerst na of u en/of uw (ex-)partner de scheiding echt wil(t)(len), of de scheidingsmelding heeft plaatsgevonden, of u beiden ‘geschikt’ bent voor het mediationtraject en de wil heeft om er samen uit te komen.
 • Vervolgens wordt de mediation-overeenkomst getekend waarin de werkafspraken zijn vastgelegd.

 Informatieverzameling

 • Ik verzamel vervolgens met u en uw (ex-)partner alle informatie die nodig is voor de scheiding.
 • Met die gegevens maak ik een duidelijk en volledig overzicht van de regelingen die moeten worden getroffen.

Onderhandeling

 

Daarna beginnen de onderhandelingen tussen u en uw (ex-)partner, waarbij ik het evenwicht tussen beide partijen bewaakt. Waar nodig informeer ik u over juridische aspecten. Ik neem echter geen beslissingen, dat doen u en uw (ex-)partner samen.

 

Echtscheidingsconvenant

 

Als u en uw (ex-) partner overeenstemming hebben bereikt, leg ik het resultaat vast in een overeenkomst, het 'echtscheidingsconvenant'.

 

Echtscheidingsverzoek

 

Ik dien vervolgens een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in. Onderdeel van dit verzoekschrift zijn het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant. Het uitspreken van de echtscheiding moet altijd door de rechter worden gedaan. Als u en uw ex-partner overeenstemming hebben bereikt, wordt de zaak schriftelijk afgedaan. U komt dan niet in de rechtszaal.

 

Inschrijving

 

Ik laat de echtscheidingsbeschikking inschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd. Op dat moment bent u gescheiden.


basisregels


Scheidingsbemiddeling kan alleen succesvol verlopen als onderstaande basisregels in acht genomen worden.

 

rechten:

 • uw belangen tellen net zo zwaar als de belangen van uw (ex-)partner;
 • u mag altijd advies inwinnen bij adviseurs, zoals een andere advocaat, een accountant, een psycholoog, een vriend, enzovoort;
 • zolang er nog geen convenant (overeenkomst) tot stand is gekomen, mag u altijd stoppen met de scheidingsbemiddeling en alsnog de beslissing aan de rechter overlaten.

plichten:

 • u moet bereid zijn echt te luisteren naar uw (ex-)partner. Ik help u daarbij. De mening van uw (ex-)partner is evenveel waard als uw mening;
 • u moet bereid zijn de leiding van mij als scheidingsbemiddelaar te aanvaarden. Ik kan u echter nooit tot iets dwingen. Loopt de scheidingsbemiddeling stuk, dan volgt meestal alsnog een procedure waarbij beide partijen een eigen advocaat in de arm nemen;
 • u en uw (ex-)partner moeten bereid zijn alle informatie over uw inkomen, bezittingen en schulden aan elkaar en aan mij mee te delen.

 

Alleen dan ben ik in staat u beiden goed te begeleiden bij het tot stand brengen van een eerlijke en juridisch verantwoorde regeling.