verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht regelt de rechtsverhouding tussen verschillende personen. Het gaat dan om:

 • de wijze waarop mensen afspraken met elkaar maken;
 • wanneer een afspraak - de verbintenis of overeenkomst - tot stand gekomen is
 • hoe de overeenkomst nagekomen moet worden;
 • hoe - indien nodig - nakoming afgedwongen kan worden;
 • wanneer en hoe een overeenkomst opgezegd of ontbonden kan worden;
 • wanneer iemand bij niet nakoming recht heeft op een schadevergoeding. 

Voorbeelden van overeenkomsten zijn:

 • koopovereenkomst;
 • huurovereenkomst;
 • geldleningsovereenkomst;
 • arbeidsovereenkomst;
 • huwelijksovereenkomst.

Wanneer u problemen heeft omdat de persoon met wie u een overeenkomst gesloten hebt zijn verplichtingen niet nakomt of er verschil van mening ontstaat over wat er eigenlijk is afgesproken dan kan ik u als advocaat bijstaan om tot een bevredigende oplossing van het geschil te komen.