huurrecht

Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

 

Huur kan zowel op roerende zaken als op onroerende zaken zien. De meeste huurgeschillen gaan echter over onroerende zaken, zoals woningen en bedrijfsruimte. Het kan dan gaan over:

 • de huurprijs;
 • huurverhoging;
 • servicekosten
 • achterstallige betaling;
 • gebreken aan het gehuurde, bijvoorbeeld achterstallig onderhoud;
 • schade aan het gehuurde;
 • overlast;
 • onderhuur;
 • ontruiming;
 • ontbinding;
 • opzegging.

Ik kan u in al deze gevallen als advocaat bijstaan, waarbij ik als uw belangenbehartiger zal streven naar een oplossing in der minne, maar niet zal schromen om, indien nodig, een oplossing bij via de rechtbank af te dwingen.