Samen kinderalimentatie vaststellen? Neem kennis van de Tremanormen.

Alle ouders betalen kinderalimentatie, alleen de meeste staan daar niet bij stil. Kinderalimentatie is immers niets anders dan de (bijdrage in de) kosten van de opvoeding en verzorging van de kinderen. Dat doet elke ouder die met kinderen samenwoont automatisch. Het wordt pas iets om over na te denken als een ouder niet meer (de hele tijd) met de kinderen samenwoont, bijvoorbeeld door een echtscheiding.

 

 

In dat geval zal vastgesteld moeten worden wat de opvoeding en verzorging van de kinderen kost (wat is de behoefte van de kinderen) en wie van de ouders wat kan dragen (wat is de draagkracht van beide ouders). Het is mooi als partijen in onderling overleg tot afspraken hierover komen, maar het is voor hen belangrijk om te beseffen dat er al veel is nagedacht over de vraag wat de opvoeding en verzorging van kinderen kosten en dat er op grond daarvan ook duidelijke ideeën zijn ontwikkeld en richtlijnen zijn opgesteld. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is de organisatie die in Nederland onderzoek naar de kosten van levensonderhoud doet en op basis daarvan en de wettelijke maatstaven, de hierboven genoemde behoefte en draagkracht, zijn er door de rechtspraak richtlijnen opgesteld, de Tremanormen. Richtlijnen die door iedereen die zich professioneel met de vaststelling van de kosten van de opvoeding en het levensonderhoud bezig houden, zoals mediators, rechters, advocaten enz. gehanteerd worden. 

 

Als partijen in onderling overleg een bedrag aan kinderalimentatie overeenkomen, is het verstandig eerst kennis te nemen van de gangbare bedragen zoals die volgen uit de Tremanormen. Zo ontstaat voor beide partijen een goed beeld van wat de kosten van de opvoeding en de verzorging van de kinderen zijn en dat de behoefte van de kinderen bepaald wordt door het inkomen van hun ouders. De ervaring leert dat veel ouders zich niet bewust zijn van hoeveel de opvoeding en verzorging van hun kinderen kost. Volgens het NIBUD leert onderzoek dat één kind 17 procent van het gezinsinkomen kost, dat twee kinderen gemiddeld 26 procent van het gezinsinkomen kosten, drie kinderen 33 procent en vier kinderen 40 procent. 

 

 

Indien partijen in onderling overleg van de gangbare bedragen willen afwijken dan kan dat, maar dat moet wel weloverwogen zijn. Indien dat niet weloverwogen is, kan het vastgestelde bedrag door een rechtbank gewijzigd (zowel verhoogd als verlaagd) worden. Als het vastgestelde bedrag wel welbewust afwijkend is van de gangbare bedragen is wijziging door een rechtbank een stuk moeilijker. Overigens zal als de rechtbank een alimentatiebedrag vaststelt dit altijd gebaseerd zijn op de Tremanormen.